Unngå pengekrangel i familien

1.      Flytt ikke sammen uten at dere er gift eller har samboeravtale. I samboeravtalen skal det stå hvordan utgiftene skal deles og hvem som eier hva.

 

2.      Begge parter skal ha sin egen økonomi – med hver sin bankkonto – som de forvalter slik de selv mener er riktig. I tillegg kan det være en tredje bankkonto for å dekke fellesutgifter. Begge skal da tilføre denne felleskontoen penger slik at fellesutgiftene blir dekket.

 

3.      Begge må ha innsyn i fellesøkonomien. Ikke overlat til den ene å ta opp lån, kjøpe dyre ting som bil, båt, hytte osv. Ha familieråd når store og viktige beslutninger skal tas.

 

4.      Sett opp budsjett og før regnskap, dersom pengene ikke strekker til. Juster pengebruken etter hva dere finner ut.

 

5.      Skriv selvangivelser sammen, slik at dere vet hva den andre tjener og eier.

 

6.      Er den ene hjemme på grunn av fødsel – eller velger å være hjemme på grunn av felles barn – bør den andre betale noe i pensjonssparing for den som er hjemme.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five