UNNGÅ SAMBOERFELLA

Kommentar.no - Carsten O. Five Mange samboere går på trynet økonomisk etter et samlivsbrudd. Den store feilen mange gjør er at de er med på å betale renter og avdrag på en bolig den andre eier. Sprekker forholdet sitter den ene uten bolig og med null egenkapital.
Ved starten av samboerforholdet bør dere bruke tid på å diskutere hva dere to mener er en riktig og retteferdig løsning. Det er det mye lettere å gjøre i starten av et samboerforhold, enn når det blir brudd.

            Uansett bør dere ha en samboeravtale dere imellom. Den bør regulere hvem som eier hva i samboerforholdet. Hvem som skal betale hva av utgifter og regulere hvordan verdiene skal deles hvis og når det skjer et brudd i samboerforholdet. Hvis dere ikke har til hensikt å gifte dere i fremtiden, bør dere også vurdere å opprette et gjensidig testamente der dere eventuelt arver hverandre. En livsforsikring som kommer til utbetaling til den andre hvis en dør er også viktig.

            Når det gjelder spørsmålet om boligen dere skal bo sammen i, vil den trolig stige i verdi etter hvert. Derfor er det klokt at begge samboere får glede av verdistigningen. Det kan gjøres ved at den som ikke eier boligen i dag, kan kjøpe seg inn i boligen. Det vil også gi begge parter større sikkerhet for å bo i boligen dersom det verste skulle skje, at den ene dør. 

            Deretter bør begge også betale halvparten av fellesutgiftene til boligen. Til gjengjeld vil begge få like stor andel av verdistigningen av boligen – når den en gang skal selges. Men eierforholdet bør tilpasses det dere finner riktig for dere.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five