USKIFTET BO: GI BORT GAVER?

Av Carsten O. Five Sitter du i uskiftet bo, er det klare grenser for hva du kan gi bort. I enkelte tilfeller kan det være et problem.
Når du sitter i uskiftet bo er hovedregel at du ikke kan gi bort gjenstander eller verdier – som står i et misforhold til den totale formuen i boet.

            Det kan enkelte ganger være vanskelig å si helt klar når en gave som gis bort står i et misforhold til formuen i et uskiftet bo.

            Dersom for eksempel smykket du ønsker å gi til ditt barnebarn er av liten økonomisk verdi, kan det være greit om du gir barnebarnet det nå. Men er det snakk om et verdfullt smykke, er det tvilsomt om du kan gi det til henne nå.

            Det sikreste er å skrive testament og skrive der at du ønsker at dette barnebarnet skal arve smykket etter deg. Så sant alle andre formelle forhold rundt testamente er gyldig og dine barn får den arven de har rette til, vil det normalt være greit at barnebarnet du ønsker å gi smykket til i arveoppgjøret da kan få smykket.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five