USKIFTET BO: IKKE GI STORE GAVER

Av Carsten O. Five Det fine med å sitte i uskiftet bo er at du kan benytte alle verdier i det felles boet du har hatt med din mann eller kone, som du vil. Du kan bruke bolig, hytte, bil, båt, bankbøker, aksjer osv som om det er ditt eget. Men det er en grense.
Du kan til og med ta opp lån på boligen dere eier, uten at du må be arvingene om lov. Du kan eventuelt orientere dem. Men du trenger ikke be om tillatelse fra dem.

Det du ikke kan gjøre, er å gi bort store gaver som står i misforhold til de totale verdier i boet. Ikke gi bort fast eiendom som hus, hytte, bil osv til noen du er glad i. Det kan føre til at arvingene krever skifte.

            Hvor grensen går for hva du kan gi, kan være litt uklar. Derfor bør du være forsiktig med å gi bort større gaver. Og det sies at dersom det gis gaver som er større enn 20 % av boets midler, er grensen for hva du kan gi overtrådt.

NB! Dersom noen mener at mor eller far som sitter i uskiftet bo har gitt bort for mye, har vedkommende ett år på å klage til forliksrådet på at gaven er gitt. Det er viktig å klage innen denne fristen, ellers kan det bli vanskelig å omstøte en slik gave dersom hun eller han er kjent med at slik gave er gitt.  

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five