Vær forsiktig med valutalån

Av Carsten O. Five Renten er høy for tiden og den kan bli enda høyere på kort sikt. Om en stund vil nok renten falle igjen. I frustrasjon over den kraftige renteøkningen er det noen som lurer på om de skal låne i utlandet der renten er lavere. Det vil si at de skal ta opp et valutalån – låne i et annet lands pengeenhet (valuta).
Men privatpersoner bør egentlig ikke ta opp valutalån – det er for farlig. Valutalån er gambel.

Har du en anstrengt privatøkonomi vil jeg fraråde deg å ta opp et valutalån. Du kan spare renteutgifter på å ta et valutalån fremfor å ha boliglånet ditt i norske kroner, men det kan også gå den andre veien. Du kan plutselig få et tap som gjør at lånet vokser med rekordfart uten at du greier å kvitte deg med lånet raskt nok. 

Valutalån er bare for folk med svært god råd, som har råd til å tape noen kroner hvis det går galt.  Folk med dårlig råd må ikke gamble med sin privatøkonomi. 

Siden du får lønnen din i norske kroner og lånet står i et annet lands valuta – pengeenhet – kan det fort bli en katastrofe hvis norske kroner plutselig svekker seg mot det andre landets valuta. Da sitter du med et tap som for enkelte kan være en liten katastrofe. 

Vanlige folk bør ikke ta opp valutalån.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five