Ved skilsmisse krev kompensasjon for tapte pensjonsrettigheter

 

Pensjonspoengene ektefellene opparbeider hver for seg i folketrygden, blir ikke delt mellom ektefellene ved en skilsmisse. Hver av ektefellene tar med seg pensjonspoengene de hver har opparbeidet.
Men en som har vært hjemmearbeidende med små barn, skal ha pensjonspoeng i folketrygden for omsorgsarbeid. Pensjonspoengene godskrives automatisk til den av foreldrene som mottar barnetrygd for barn under 7 år. Det er normalt kvinnen. Omsorgspoengene godskrives fra og med det året barnet blir født til og med det året barnet fyller 6 år.  

Du kan finne mer informasjon om folketrygdens pensjonsregler på www.trygdeetaten.no

Så er det også kommet en forholdsvis ny lovregel, som dessverre ikke mange kjenner til. Den sier at dersom en har vært hjemmearbeidende og passet felles barn. Og den andre ektefellens arbeid har vært avhengig av at for eksempel kvinnen har passet barna, kan kvinnen kreve økonomisk kompensasjon av mannen i selve skilsmisseoppgjøret, for de pensjonsrettighetene hun har gått glipp av i disse årene. Det kan være snakk om mange tusen kroner, hvis kvinnen hadde en godt betalt jobb før hun ble hjemmearbeidende. Men kravet må stilles i skilsmisseoppgjøret og rettes mot mannen.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five