Verdifulle mynter

Av Carsten O. Five Enkelte er så heldige at de finner gamle mynter i skuffer eller på loftet. Ikke kast disse. Ikke lever dem inn hos Norges Bank. Kanskje finnes det samlere som er villige til å betale en god pris for dem.
Det kan være at noen av myntene kan ha en viss verdi. 

            Du bør kontakte en profesjonell mynthandler og be ham eller henne se over myntene og anslå verdien på dem. Du finner mynthandlere i enkelt av de store byene her i landet.

Det finnes også en myntkatalog som heter ”Norges Mynter 1814-2003” der du finner verdiansalg for norske mynter fra denne perioden. Kvaliteten av myntene er for øvrig svært avgjørende for verdien av dem. Er myntene mye brukt, faller de fort i verdi.

            Grunnen til at myntene kan ha verdi, er at det finnes mange tusen myntsamlere i Norge som ønsker å øke sine samlinger.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five